Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Aktuality


!!! Datumy konání brigád !!!

Vážení členové a adepti MK-VFU, zde jsou datumy nasledujících brigád

na jaře 2012.

11.-12.4...............18.-19.4

25.-26.4.................2.-3.5

                    Plán brigád :

                                        > Oprava stávajících mysliveckých zařízení po útocích vandalů.

                                        > Dobudováni sedačky ,,K,,

                                        > Oprava krmných zařízení a zřízení nových.

                                        > Asanace krmných zařízení.

                                        > Další dle aktuálních potřeb.

 

Svou účast potvrďte mailem nebo telefonicky členům výboru.

Za výbor Mk-VFU,

KaBR Vladimír Piaček


 

Pozvánka na Výroční členskou schůzi MK VFU Brno

Schůze se bude konat ve čtvrtek dne 29. 3. 2012 od 19.00 v Hospůdce u Jaróša-(49.2217625,16.5855716)

Účast všech členů a adeptů je povinná. Takže doufám, že se sejdeme v hojném počtu. Drahé polovičky jsou samozřejmě vítané. Samozřejmě zveme i čestné členy.

Vstup v mysliveckém oděvu, uniformě nebo alespoň v oblečení mysliveckých barev.

Program schůze: Zahájení

                        Pohoštění

                        Zpěv a tanec

                        Myslivecký soud

Důležité:

Do 15. 3. 2012 prosím všechny, aby mi nahlásili, zda se zúčastní (doufám, že se všichni zúčastní!!!) a jestli budou mít někoho s sebou. Z důvodu zajištění dostatečně kapacity a jídla. Dále prosím, abyste mi uhradili do stejného termínu  60 Kč  / osobu za pohoštění. Potvrzení posílejte na email: myslivost.vfu@seznam.cz

Peníze plaťte mně nebo Vladovi.

Ve škole nás najdete: Jéňa – pondělí:12.00 - 15.30 Klobouk

                                         úterý:12.00 - 13.45 ústav anatomie

                                         čtvrtek: 8.30 – 12.00 Klobouk

                              Vlado - úterý: 7.00 – 17.00 celá škola

                                        středa: 7.00 - 12.00 farma, imuna

Jinak samozřejmě osobní domluva přes telefon:  Krhut Jan - 776387727

                                                                   Piaček Vladimír - 773072629

Těším se na vás a provolávám Lovu a Lesu Zdar.

Za výbor MK VFU Brno Jéňa Krhut, předseda.

 


Středoevropský institut ekologie zvěře Brno – Wien – Nitra a Institut ekologie zvěře Veterinární a farmaceutické univerzity Brno pořádají v cyklu odborných seminářů
Ekologie zvěře

zaměřených na témata
zvěř a životní prostředí, myslivecké hospodaření, zdravotní problematika, zvěřina

* Čtvrtý seminář, který proběhne 21. března 2012 v 17,00 hod
v posluchárně ICVI č. 6 Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně na téma


Výživa zvěře – využitelnost přirozené potravy a krmiv u jelenovitých
Hlavní referát: Ing. Matúš Rajský PhD., Středoevropský institut ekologie zvěře Nitra, Centrum výzkumu živočišné výroby Nitra, Slovensko
Koreferát: MVDr. Miroslav Vodňanský, PhD., Středoevropský institut ekologie zvěře, Brno
Po přednesení referátů bude následovat diskuse vztahující se k daným referátům


* Pátý seminář, který proběhne 18. dubna 2012 v 17,00 hod
v posluchárně ICVI č. 6 Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně na téma
 

Paratuberkulóza u volně žijící zvěře
Hlavní referát: Prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc. Výzkumný ústav veterinárního lékařství Brno
Po přednesení referátu bude následovat diskuse vztahující se k danému tématu

Semináře jsou určené pro odbornou mysliveckou veřejnost, pracovníky výzkumných
a vzdělávacích institucí, studenty lesnických, veterinárních a zemědělských škol a veřejnost.

Vstup volný. Veškeré informace na webové adrese www.siez.cz
Kontaktní adresa iez@vfu.cz nebo telefon 541 562 122.

 


!!! Dne 21. 2. 2012 v 19:00 v malé posluchárně v pavilonu prof. Klobouka !!!

se koná členská schůze MK VFU Brno.

Účast pro členy i adepty kroužku povinná!

S sebou přinést doklady + povolení k vjezdu (kvůli prodloužení na rok 2012).

Program schůze:     Zahájení

                                    Zpráva o činnosti

                                    Přijetí adeptů a členů

                                    Kontrola loveckých dokladů (LL, ZP)

                                    Plán další činnosti

                                    Diskuze

                                    Ukončení

Všichni jsou srdečně zváni, těšíme se na hojnou účast.

Lovu a lesu zdar!

Za MK VFU Brno Váš velevážený předseda Krhut Jan.

 

 
ZVĚŘINA VS. OLOVO A DALŠÍ TĚŽKÉ KOVY

Dne 17. 1. 2012 v 17:00h se uskuteční odborný seminář na téma zvěřina vs. olovo a další těžké kovy.
Kde: V posluchárně ICVI č. 6 VFU (budova mezi pavilonem Prof. Klobouka a Dražana).
Hlavní referát: Prof. Dr. Peter Paulsen - Veterinární univerzita Vídeň
Koreferát: MVDr. Pavel Forejtek, CSc. - Středoevropský institut ekologie zvěře Brno

K hojné účasti na tomto semináři,
přínosném zejména pro studenty veterinární medicíny a hygieny, zve výbor MK VFU.
 
 
Za výbor MK-VFU-Brno
KBR-Vladimír Piaček
 

 
!!! Oznámení našeho veleváženého předsedy !!!
 
Čekané v následujícím období budou probíhat jako během semestru.
Chodit se bude v pondělí večer a v úterý ráno.
Hlásit se opět panu předsedovi do čtvrtka 23.00.
Lovená zvěř pouze sele a škodná.
 
 
Za výbor MK-VFU-Brno
KBR-Vladimír Piaček

 
Dne 7.1.2012, tj. v sobotu.
se koná naháňka na černou zvěř,
v honitbě Zlatý jelen-Bučovice.
Jsme srdečně zváni na první hon v roce 2012.
Dohodněte se všichni, kdo s kým pojede autem.
Další info u členů výboru.
Lovu a lesu zdar!
 
 
 
Za výbor MK-VFU-Brno
KBR-Vladimír Piaček
 

 
Dne 17.12.2011, tj. v sobotu.v 8 hod.
se koná naháňka na černou zvěř,
sraz je v 8 hod. na parkovišti v rokli, u přehrady.
Místo konání - Honitba Obora.
Dohodněte se všichni, kdo s kým pojede autem.
Další info u členů výboru.
Prosím, potvrďte svoji účast telefonicky předsedovi - J. Krhutovi.
Nejpozději do středy.
Lovu a lesu zdar!
 
 
Za výbor MK-VFU-Brno
KBR-Vladimír Piaček

 
Dne 10.12.2011, tj. v sobotu.v 8 hod.
se koná naháňka na černou zvěř,
sraz je v 8 hod. na parkovišti v rokli, u přehrady.
Místo konání - Honitba Obora.
Dohodněte se všichni, kdo s kým pojede autem.
Další info u členů výboru.
Prosím, potvrďte svoji účast telefonicky předsedovi - J. Krhutovi.
Nejpozději do štvrtku-20:00 hod.
Lovu a lesu zdar!
 
 
Za výbor MK-VFU-Brno
KBR-Vladimír Piaček
 

 
 
Dne 8.12.2011, tj. ve čtvrtek.v 9-10 hod.
se koná brigáda, sraz je ve škole, u hlavní brány.
Dohodněte se všichni, kdo s kým pojede autem.
Další info u členů výboru.
Plán brigády - budování krmných zařízení.
Prosím, potvrďte svoji účast telefonicky KBR-V.Piačkovi.
Nejpozději do středy večera.
Lovu a lesu zdar!
 
 
Za výbor MK-VFU-Brno
KaB ref. Vladimír Piaček
 

 
Dne 28.11.2011, tj. v pondelí.ve 12:30 hod.
Se koná brigáda, sraz je u koz nedaleko od zastavky rakovec.
Dohodnete se všichni kdo s kym pojede autem.
Další info u členú výboru.
Plán brigády - oprava sedaček. A krmných zařízení.
Prosím potvrďte svoji účast mailem, nebo telefonicky členům výboru.
Lovu a lesu zdar!
 
 
Za výbor MK-VFU-Brno
KaB ref. Vladimír Piaček
 

 
Dne 21.11.2011, tj. v pondelí.ve 12:30 hod.
Se koná brigáda, sraz je u koz nedaleko od zastavky rakovec.
Dohodnete se všichni kdo s kym pojede autem.
Další info u členú výboru.
Plán brigády - oprava sedačky č.19, dobudování dalších sedaček.
Prosím potvrďte svoji účast mailem, nebo telefonicky členům výboru.
Lovu a lesu zdar!
 
 
Za výbor MK-VFU-Brno
KaB ref. Vladimír Piaček
 

 
Expanze černé zvěře v ČR.
 
Dne 15. 11. 2011, tj. v úterý v 18:30 hod.
V pavilonu prof. Klobouka - malá posluchárna.
Se bude konat odborná přednáška na téma:
Expanze černé zvěře v ČR.
 
Obsah přednášky
  • Úvod  
  • Legislativa
  • Stavy černé zvěře v Evropě
  • Důvody expanze
  • Škody způsobeny zvěří
  • Řešení problému
 
Přednášející: Štěpán Sečkař - FVHE     
                          Vladimír Piaček - FVHE          
 
                    Srdečně zveme nejenom myslivce, ale i všechny přátele přírody.                 
 
 
 

Dne 14.11.2011, tj. v pondelí, ve 12:00 se koná brígáda.
 
 
Sraz je ,, u koz´´. Domluvte se navzájem kdo pojede autem.
Cílem je, postavit jeden krmelec na seno + případné malé opravy.
Vzhledem k tomu, že se večer kona společná čekaná, je odhadovaný čas brigády na max. 3 hodiny.
Prosím potvrďte svoji účast mailem, nebo telefonicky členům výboru.
Lovu a lesu zdar!
 
 
Za výbor MK-VFU Brno.
KaB ref. Vladimír Piaček
 
 
 

 
 
Dne 18.10.2011 se uskutečnila členská schůze MK-VFU.
Podrobnosti v přiloženem zápisu.
 
Zápis schůze MK VFU Brno
18.10.2011
 
-          přítomno 14 členů, plná moc k hlasování od 5 nepřítomných členů
 
1. Za stávající výbor přivítala přítomné Kamila Hrachovcová a přednesla program schůze.
 
2. Byla provedena změna stanov – člen výboru může být zvolen na více než 2 období.
(19/0/0)
 
3. Volby – schválena veřejná volba (18/1/0)
            Na funkce ve výboru navrhnuti: předseda - Krhut Jan
                                                                místopředseda – Hrachovcová Kamila
                                                                kynologický a brigádnický referent – Piaček Vladimír
            Výbor zvolen v tomto složení.
            (19/0/0)
 
4. Čestní členové
            Jako čestní členové MK byli navrženi a schváleni MVDr. Martin Šmelhaus a MVDr.
Pavlína Votavová.
(13/5/0),(11,7,0)
 
5. Pro nečinnost byli ze seznamu adeptů odstraněni Luděk Závada a Karel Kotraba.
 
6. Proslov nově zvolených členů výboru.
 
7. Brigády – práce v honitbě
            - Dle instrukcí ing. Vituly budou postaveny 3-4ks mobilních krmných zařízení pro
objemná krmiva.
- Nutno provést úkony běžné údržby na stávajících zařízeních – oprava žebříků,střílen
apod. .
- Výstavba ohrádky na výcvik loveckých psů. Místo je již dlouhou dobu vyjednáno, nutno obnovit jednání o samotné realizaci.
            - Jako termín nejbližších brigád určen 29.,30. říjen 2011.
 
8. Přijetí nových členů – Alena Kosová, Jakub Krišlo, ….. (13/5/0)
 
9. Přijetí nového adepta – Marie Horáková 1.ročník FVHE (16/5/0)
 
10. Diskuze, další
            - možnost účasti na naháňce na zvěř vysokou a černou – Slavkov u Brna
               Možnost účasti v tlaku jak pro střelce, tak honce.
   MVDr. M. Vávra zjišťuje podrobnosti.
- hon Nový Jičín
   S ing. Situlou budou domluveny podrobnosti, snaha vyjednat i účast se zbraní.
- naháňky v honitbě Obora
   Bude zjištěna možnost účasti členů MK, počet naháněk
- společné čekané
Tento semestr pondělí večer, úterý ráno. Je možná i účast beze zbraně jako  
pozorovatel. Obojí účast nutno nahlásit osobně, telefonicky, e-mailem předsedovi
MK do čtvrtečního večera.
            - místnost MK VFU + IVSA
               Bude projednána možnost umístění mrazáku pro uskladnění masa či kynologických
   výcvikových pomůcek.
 
 


 DNE 31.3.2011 SE KONÁ ,,POSLEDNÍ LEČ
( VÝROČNÍ SCHŮZE ) V GÁBINĚ, OD 20.00 HOD
účast povinná - omlouvá jen vlastní smrt, pohřeb, svatba, křtiny v rodině, blízká státnice, či vycestování mimo čr ( neplatí pro slovenské přátelé, kteří jedou domů,..), u zaměstnanců služba
akce se koná v čtvrtek, takže účast bude hojná !!
Půjde o uzavřenou společnost, pouze členové a adepti, možno přivést svou drahou polovičku, která ale uhradí určitou sumu za pohoštění ( je to naše akce, a ne pro naše přátelé, aby se zabránilo neplacení,... toto se odhlasovalo na schůzi ! )
Vstup jen v mysliveckém oděvu ! Kdo má, tak povinně v uniformě, pokud nemáte, tak v mysliveckých barvách !!!
Už při této akci bude platit aktivní, pasivní člen ( vysvětlí se na úvodu, pro ty co neví )

Prosím všechny, aby mi do 15.3. zaplatili 100,-Kč a ohlásili, zda se zúčastní či nikoli a popřípadně, zda budou spolu být další osobu.
Aby se vše mohlo včas domluvit,...
Dále se dohodněte do tohoto termínu, ti co pijí pivo, kolik a které domluvit !

Kde mě najdete? 
úterý 14,45-16,15 Lenfeld
středa lichý týden 8,45-10,15 biola, sudý 7,15-10,15 lenfeld, od 12 -15 u cvičáku (popřípadně na venčící louce)
čtvrtek lichý 7-8,30 biola
časy jsou pouze orientační, lepší se domluvit,
za výbor MK
Kamila Hrachovcová
 
 
 
 
3.11.2010 POZOR,ZMĚNA !!!!

Účast na čekaných hlásit do nedělního večera, aby ing.Vitula dostal mail se seznamem účastníků již v pondělí. !!!!!
 
 
 
 

 
 
01.11.2010 -

Volba výboru MK VFU

Na zasedání členské schůze ze dne 26. 10. 2010 byl přítomnými členy zvolen nový výbor v následujícím složení:
předseda- Zbyněk Kratochvíl,
místopředseda- Kamila Hrachovcová,
kynologický a brigádnický referent- Luboš Hlavsa.
 
 
 

ČLENSKÁ SCHŮZE + VOLBY, BRIGÁDA,KACHNY

Zdravím všechny,
omlouvám se za zpoždění, ale většina z Vás na schůzi byla,a ti co ne,tak doufám, že se vše dozvěděli. Bohužel jsem nějak nestíhala.

Tedy, na schůzi bylo dohodnuto datum schůze, to jest úterý 26.10.2010 od 18,30 v malé posluchárně v Kloboukovi.
Programem schůze bude:
1.změna stanov
2.přijetí aktivních adeptů
3.volba nového výboru
4.mapy

!! Seznam navržených kandidátů ( předseda,místopředseda,kynologický referent ) měl být poslán do dnešního dne, pokud jste tak neučinili prosím pošlete nejpozději do zítřejšího pondělí 20.00 hodiny !!!

Dále Vyhlašuji další brigády !!!
Pátek 22.10.
Sobota 23.10.
Neděle 24.10.
Pondělí 25.10.
Účast hlavně pro ty,kteří musí splnit brigády, aby mohli být přijati za členy MK, tedy:
minimálně 1x účast - Poddaný Pavel, Aleš Brychta, Hraňová Pavla
minimálně 2x účast - Závada Luděk,Kotraba Karel
Dále účast aktivistů :-), členů, kteří se ještě nezúčastnili a nových adeptů !!
Plán: dostavba nové rozestavěné sedačky, stavba nové sedačky
Počet účastníků omezen !!!! Aby nás nebylo zbytečně moc !!!
Účast hlásit mně či na kroužkový mail !!!

A též na poslední chvíli.
Pokud bude zájem, mohli bychom jít v sobotu na kachny !!! Tedy dejte vědět, co nejdříve,ti, co máte zájem !!!!na kroužkový mail !!!

Za výbor MK
Kamila


 

ČLENSKÁ SCHŮZE - 6.10.

Zdravíme všechny !!
Máme za sebou prázdniny, a začal nový semester.
Tedy svoláváme členskou schůzi na středu 6.října 2010 od 18,30. V malé posluchárně, v Kloboukovi. (Bohužel až 3.týden semesteru, protože se obávám, že kvůli večírku na Hvězdě, by byla účast mizivá ).
Program schůze, ve zkratce:
1) přijetí aktivních adeptů
2) brigády, krmení
3) kontrola loveckých dokladů + pojištění !!!! - tedy s sebou, a u těch co mají pojištění jinde než u čmmj, musí být i doklad o zaplacení
4) lov
5) jakým stylem se budou přijímat adepti mezi členy - povinnost něco odpracovat; + totéž u zájemců o lov, účastnit se určitého počtu akcí
6) další informace - mapy,..
7) volba volební komise pro nové volby
8) volná diskuze
!!! prosíme všechny, aby svou neúčast předem ohlásili, tedy se omluvili, že nedorazí !!!!!
Za výbor MK Kamila Hrachovcová

Brigády

Další brigáda - ÚTERÝ 12.10.,  předběžný čas-od 14 hodin
- Účast hlavně pro ty, co se doposud, nezúčastnili brigád !!!
Plán: stavba nových posedů - dle počtu účastníků
 
!! účast hlásit na mail či diskuzi kroužku !! Více podrobností naleznete i tam
 
Nyní od pátku 1.10. do pondělí 4.10, probíhají brigády !!! Čas určen domluvou s nahlášenými účastníky
Plán: 1.oprava našich a stávajících zařízení a úprava porostu v jeho blízkosti
          2.oprava 2 kazatelen na Mezkách 
          3. označení mysliveckých zařízení
          4. zanesení do mapy - umístění zařízení - pomocí GPS
          5. fotodokumentace zařízení + výhledy z nich
          6. přesun posedu č.16 na nové místo
          7. stavba nových, dalších posedů
 
Za Výbor Kamila Hrachovcová

 

Změna hranic

nově hranicí od Rakovce  po Ríšovu studánku je asfaltová cesta. Ostatní při starém
 
Kamila


 

Volba výboru MK VFU

Na zasedání členské schůze z dne 26. 4. 2010 byl zvolen nový výbor ve složení předeseda: Soňa Čermáková, místopředseda: Kamila Hrachovcová, kynologický referent: Petra Slezáková.
 
Za odstupující výbor bych rád poděkoval všem přátelům a členům MK za jejich podporu, trpělivost a nezbytný entuziasmus, který je pro rozvoj našeho kroužku mysliveckého nezbytný. Rád bych také popřál novému výboru, aby se mu podařilo naplnit cíle, které si zadá a udrželi si nadšení s jakým do nových funkcí vstupují.
 
Za odstupující výbor Vladimír Steinbauer
 

 

ČLENSKÁ SCHŮZE 26. 4. 2010

Rád bych Vás všechny pozval na již druhou "volební" členskou schůzi Mysliveckého kroužku při VFU, která bude zasedat v pavilónu Prof. Kobouka dne 26. 4. 2010 v 19:00 v malé posluchárně.
 
Program:
 
1) Volba výboru Mk
2) Diskuse
 
Za výbor Vladimír Steinbauer
 

 

ČLENSKÁ SCHŮZE 19.4. 2010

 
 
Vážení kamarádi,

 rád bych Vás všechny pozval dne 19.4. 2010 v 19:00 na ČLENSKOU SCHŮZI Mysliveckého kroužku při VFU, která by měla zasedat v pavilónu Prof. Klobouka.

Program:

 1) hodnocení uplynulého roku
 2) příjem nových členů a adeptů
 3) volba výboru
 4) planování akcí na akademický rok 2010/2011
 5) diskuse - náměty a připomínky

 Pokud by jste někdo měl nápad na další bod nebo nějakou připomínku, která by byla vhodná k jednání, tak ji pošlete na kroužkový mail a bude zařazena do programu.
 Dále by bylo vhodné, kdyby případní kandidáti na funkce - předseda klubu, místopředseda, kynologický referent se přihlásili  a na členskou schůzi si připravili svůj proslov, kde by uvedli, co chtějí a jak dělat, popřípadě za jakých podmínek v kandidované funkci.


 S pozdravem Vladimír Steinbauer
 
 

26.2.2009 Vytvořena sekce "Kynologie", je ještě in progress.
Případné chyby omluvte, ale zároveň prosím nahlašte mně. Díky Mave
 

 
29. 12. 2009 se uskuteční již druhá naháňka ve školní honitbě "Obora"
Zájemci z řad členů, adeptů, kteří mají zájem se zúčastnit, aby potvrdili svoji účast na kroužkový mail nejpozději do 28. 12. 2009 do 22:00 nebo kontaktovali předsedu na mobilní telefon.
sraz v 7:30 na parkovišti pod hradem Veveří. Co s sebou?! Doklady - ZP, LL, průkaz zbraně, doklad o pojistění z výkonu práva myslivosti, pro lidi, co jdou se zbrani. Pokud někdo uvažujete o braní psa není problém, ale jen psi k tomuto způsobu lovu určené. Kladl bych také důraz na ovladatelnost, jelikož se nebude hnát celá honitba.
začátek 7:30 parkoviště pod hradem Veveří
konec kolem 14:00
LOVÍ SE: zvěř mufloní a zvěř černá
s sebou: doklady, LL, ZP, průkaz zbraně a potvrzení o zaplacení pojištění.
(svačina zajištěna)
Vláďa
 

Myslivecký kroužek při VFU přeje všem svým členům, adeptům a mysliveckým nadšencům mnoho zdraví, štěstí a nemálo loveckých úspěchů v roce 2010
 
 
 

Dne 5. 12. 2009 byli členové Mysliveckého kroužku při VFU nadělit zvěři do školní honitby Obora MIKULÁŠKOU nadílku.
 

 
 
5. 12. 2009 NAHÁŇKA
 
Naháňka nebo spíše natláčka, která se uskuteční v sobotu začíná srazem v 7:30 na parkovišti pod hradem Veveří. Co s sebou?! Doklady - ZP, LL, průkaz zbraně, doklad o pojistění z výkonu práva myslivosti, pro lidi, co jdou se zbrani. Pokud někdo uvažujete o braní psa není problém, ale jen psi k tomuto způsobu lovu určené. Kladl bych také důraz na ovladatelnost, jelikož se nebude hnát celá honitba.
začátek 7:30 parkoviště pod hradem Veveří
konec kolem 14:00

LOVÍ SE: MUFLON, SELE, LONČÁK

s sebou: doklady, LL, ZP, průkaz zbraně a potvrzení o zaplacení pojištění.

(svačina zajištěna)

POTŘEBUJI PO VŠECH ÚČASTNÍCÍCH, ABY ZÁVAZNĚ POTVRDILI ÚČAST A POSLALI ČÍSLA ZP, LL NA KROUŽKOVÝ MAIL NEJDÉLE DO STŘEDY 20:00.
 
 Vláďa
 
 
16. 11. 2009
 
 Plánovaná brigáda v honitbě pokud počasí dovolí. Vybavení a věci jsou k dispozici. Bližší podrobnosti se domluvíme na diskusním serveru.

 
 
8.11.2009
 
Všechny vás zdravím,
 
Přesunuli jsme diskuzi na www.myslivostvfu.ic.cz. Odkaz ze stránek vás přesune právě sem.
 
Diskuze je vytvořena na promakanějším systému, který umožňuje vést více diskusních vláken najednou. Je to přehlednější a lepší fórum, než předchozí provizorní, které nám poskytovaly možnosti na websnadno.cz .
 
Je třeba se zaregistrovat každý zvlášť a následně se přihlašovat svým přihlašovacím jménem a heslem.
 
Zaregistrujete se na http://www.myslivostvfu.ic.cz/ucp.php?mode=register – nebo v pravém horním rohu na základní stránce je odkaz „Registrovat“ . Je třeba souhlasit s podmínkami stanovenými phpBB (slušné vyjadřování v diskusi a dodržování zákonů ČR). Vyplnit přihlašovací údaje a kód z obrázku kvůli spamrobotům.
 
Po úspěšném vyplnění je již možné zapisovat do Veřejného fóra. Pro otevření Členského fóra je třeba, aby vás admin schválil, budu dělat každý den, nejčastěji večer (přes den jsem ve škole) na základě kontaktního emailu.
 
V tomto foru na vás čeká Veřejná část a Členská část.
 
Veřejná část slouží pro komunikaci s veřejností (stejně jako jsme měli Návštěvní knihu), je to forum, které je přístupné všem, kteří zavítají na naše stránky. Zapisovat do něj je možné až po registraci, to právě chrání před spamroboty. Bez přihlášení je volně k dispozici ke čtení.
 
Druhá, Členská část, slouží ke komunikaci uvnitř kroužku, stejně jako sloužila do teď zaheslovaná Členská diskuse. Tato část je k dispozici pouze zaregistrovaným členům a adeptům kroužku. Každý takový má právo tuto diskuzi číst, přispívat do již vytvořených témat a zakládat témata nová.
 
Nová diskuse má spoustu možností a věřím, že přinese větší přehlednost pro všechny.
 
Přeji vám hezký nedělní večer
 
Markéta
 
 
 


 
5.11.2009
 
Proběhla úprava stránek.
Sekce s mapou honitby, dobami lovu, kuchařkou a odkazem na MHD spojení do honitby byli přesunuty do sekce "
Vloženy fotky z brigády 28.10.2009.
 
POZOR!!! Změna času - zítra ráno 6.11. sraz u kozlů (Rakovec - U hájenky) v 5:00!!!
 
Ve čtvrtek 5.11. sraz na čekanou v 15:15 u kozlů, v pátek ráno sraz u kozlů v 5:30. Na nikoho se nečeká!
 
3.11.2009
ve středu 4.11. se koná brigáda,  po 12. hodině. Kdo máte zájem, dejte vědět Kamile.
 
27.10.2009
Zítra se jde stavět.
Sraz v 9:00 na parkovišti u zastávky Kozí Horka, nebo dle řidičů (Miloš, Mave, Michal).
 
 
Jednání s Ing.Vitulou ze dne 27.10.2009.
 
Od příštího týdne se bude chodit lovit opět čtvrtek večer + pátek ráno.
 
Vznesen návrh o rozšíření čekaných o čtvrtek ráno, pátek večer a sobota ráno. Rozhodne ředitel.
 
Autobus a kapacita sálu na školní hon je naplněn studenty předmětu myslivost.
Je možné přijít v sobotu ráno před odjezdem autobusu (před 6. hodinou) a pokud bude místo (někdo nedorazí, jak to každý rok pravidelně bývá), je možné jet.
 
Plánovaná naháňka v brněnské honitbě bude začátkem prosince. O termínu rozhoduje rektor.
 
Domluvili jsme možnosti vnadění v honitbě. Náhrada pečiva za zrno, které je k dispozici v Jinačovicích a Nových Dvorech. Pro zvěř v honitbě je to zajímavější pochutina než pečivo.
 
Příští týden vnadění v honitbě zajistí Kristýna.
 
Krmné automaty (sudy pro prasata na zabavení se) můžeme vytvořit na místech, která jsou vhodná z hlediska požadavků Lesů ČR.
 
26.10.2009
Tento týden (29. a 30.10.) čekané nebudou. V honitbě mají být ještě 3 hosti. Příští týden se již lovit půjde.
Zítra (27.10.) bude schůzka z Ing. Vitulou, na které se bude řešit, kromě jiného, i toto.
 
Kynologický referent: Dnes jsem získala prostředky na výcvikové pomůcky pro lovecký výcvik v Kynologickém klubu (KK VFU Brno), budou k dispozici pro členy KK a budou používány na společných nácvicích. (Jsme již 4, které pravidelněji cvičíme.)
  
23.10.2009
Informace ohledně čekaných dodáme co nejdříve to bude možné (nejdříve v pondělí 26.10.).
 
Ve středu 28.10. (státní svátek) jdeme stavět a projít zase kus honitby. Všichni, kdo tu zůstáváte a chcete vyrazit do honitby, tak ve středu, předběžně asi v 9 (domluvíme se ještě), se vyráží. Auto bere minimálně Mave. Dejte vědět zda chcete jít na ICQ nebo telefon Mave.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
VEČERNÍ TAH  NA KAČENY S POSLEDNÍ LEČÍ A SLAVNOSTNÍM PASOVÁNÍM ADEPTŮ, ČLENŮ, LOVCŮ
 
 
Dne 14. 10. 2009 v 16:30
 
louka před Ing. Štamberou
 

 
 
ČLENSKÁ SCHŮZE MYSLIVECKÉHO KROUŽKU PŘI VFU BRNO
 
 
 
Dne 6. 10. 2009 v 18:00
malá posluchárna v pavilónu Prof. Klobouka
 
 
 
Program:
 
Zhodnocení předcházejícího období – zpráva o činnosti výboru MK
Výhledy a plány do budoucna
Evidence stávajících a přijímání nových členů a adeptů
 
Účast pro členy a adepty povinná.
 

 
 
 11. 9. 2009 Proběhlo jednání s ředitel školního podniku a mysliveckým hospodářem ve školní honitbě "Obora".
 
 Na jednání se domluvily termíny společných čekaných a 3 hony na kačeny.
 
 SPOLEČNÉ ČEKANÉ: Každý čtvrtek večer a pátek ráno - po domluvě a zájmu pátek večer.
 
 HON NA KAČENY: 26. 9. 2009, 7. 10. 2009, 14. 10. 2009
 
 Na společné čekané je potřeba se předem hlásit - 3 dny předem - na kroužkový mail.
 
Pozn.: Je omezený počet míst, proto budou při obsazování míst budou zvýhodněni aktivní členové.
 
 

 
Stavíme myslivecká zařízení
 

 
6.6. 2009 jsme s Tomášem, Vendy, Janou a Láďou dodělali v pořadí druhou sedačku č.14 vytvořenou členy MK VFU Brno. Je na moc hezkém místě v centru školní honitby. Dále jsme dnes postavili základ pro třetí sedačku č.17. U té je potřeba přidělat zábradlíčko a může sloužit k pozorování, obhospodařování zvěře nebo třeba jen k odpočinku v přírodě. Máme vybrané místo pro sedačku č. 15. Myslím, že jsme udělali velký kus práce.
Za MK Miloš
 

 
5.6. 2009 jsme s Vláďou udělali schody k zásypu pro kachny a společně s Janou a Láďou postavili základ sedačky č.14. Stačí dodělat zábradlí.
Za MK Miloš
 

 
 
5. 5. 2009 v 14: 15 se uskuteční na chodbě před posluchárnou na PKMZ vernisáž fotografií členů mysliveckého kroužku, srdečně jste všichni zváni! Svoji účast pro povznesení atmosféry přislíbili i trubači z LDF v Brně...
 

 
SOUTĚŽ
 
Myslivecký kroužek při VFU v Brně vyhlašuje první soutěž o tématicky laděnou cenu pod patronací jeho předsedy
 
 Návrhněte logo MK, kterým bychom se mohli prezentovat škole a veřejnosti!
 
 Své návrhy zasílejte na kroužkový mail.
 
 Za MK Vláďa Steinbauer
 

 
6. 5. 2009 ve středu se uskuteční vycházka do honitby. Čas se ještě upřesní. V plánu je vyrazit někdy po obědě, pokud ne hned dopoledne. Projít část honitby a k večeru upéct u pana Hofírka nějaké buřty Sraz je na zastávce ZOO v 13:00! Autobus odjídí v 13:23!!
 

 
22. 4. 2009 ve středu se uskuteční další akce mysliveckého kroužku a to objižďka honitby VFU u Nových dvorů - místo našeho mysliveckého zájmu a realizace... V plánu je prohlednout hranice, ať víme, kam mužem a pak jistě bude i nějaké posezení...   

 Sraz je v 15:00 dne 22. 4. 2009 dole u spodní brány VFU.
 

 
 15. 4. 2009 se uskuteční první malá akce našeho mysliveckého kroužku, která bude spíše pojatá seznamovacím způsobem.
 Po vzájemné konzultaci jsme se domluvili na prohlídce obory Holedná, kde bychom mohli procvičit myslivecké i nemyslivecké oko. Na závěr bychom poseděli někde na příjemné zahradce, když počasí dovolí, a popovídali si nejen o mysliveckých zážitcích...
 Upřesňující informace budou rozeslány mailem a vyvěšeny na našich stránkach v dostatečném předstihu.
 
 
 
 

 

 
TOPlist